KÜTÜPHANE

Z
ZAHÝT BÜYÜKÝÞLEYEN

Ressam (Adana 1946). Ankara Gazi eðitim enstitüsü’nü (1967), Alman ya’da Kassel Devlet güzel sanatlar akademisi’ni bitirdi (1976). Devlet resim ve heykel sergisi’nde baþarý (1977 ve 1983), DYO resim sergisi baþarý (1979) ve Fransýz kültür merkezi duvar resmi yarýþmasý’nda birincilik ödülünü kazandý (1983). Lirik soyut ile soyut dýþavurumculuk arasýnda çeþitlenen bir üslubu vardýr. Serbest bir fýrça iþçiliðini bazen de kaligrafik bir boyut içeren deðiþik nitelikteki dokusal alanlarýn bütünleþtirilmesini amaçlar. Genellikle resimlerinin alt ya da üst kenarlarýna yakýn bir yere yerleþtirdiði bir dizi düz boyanmýþ renkli kare, kompozisyonlarýnýn vurgu noktasýný oluþturur.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1447237

  Paylaş