KÜTÜPHANE

U
UÐUR ÇALIÞKAN

1964 yýlýnda Eskiþehir’de doðan sanatçý, Ankara Mustafa Kemal Lisesi’nin ardýndan, 1983 yýlýnda Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. 3 dönem Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derneði yönetim kurulunda görev yapmýþ olan sanatçý, ayný zamanda derneðin sanat bülteninin de editörlüðünü yürütmüþtür. 17 kiþisel sergi açan sanatçýnýn; Gazi Müzesi, SPK (Sermaye Piyasalarý Kurumu), Vakýf Bank, Doðuþ Üniversitesi Müzesi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, ÝMKB (Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý), ÝMOGA Ýstanbul, Devrim Erbil Müzesi, ÇAÐSAV (Çaðdaþ Sanatlar Vakfý) gibi kurumlarda, yurtiçi ve yurtdýþý bir çok özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430034

  Paylaş