Müzayede Tarihi : 29 Mayıs 2016 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : ZONGULDAK MÜZAYEDE
Paylaş

Lot : 001
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
MİNE ARASAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
HALUK EVİTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
TURHAN SAVAŞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
ŞÜKRAN İSTANBULLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 007
ŞADAN DİNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 008
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 009
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 010
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 011
ÇAĞATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 012
HÜSEYİN SARTAŞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 013
SABRİ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 014
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 015
NİHAT TAŞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 016
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 017
ARMAN ALLAHVERDİYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
YUSUF BİLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
NEŞE EVİTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
NERMİN ALPAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 021
TEYMUR AĞALIOĞLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 022
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 023
ENGİN ASLAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
NUSRET DÖKMECİ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 025
CEM BAŞARIR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 026
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 027
TURHAN SAVAŞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 028
ŞEHRİYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 030
IGOR TUZHIKOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 031
HÜSEYİN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
SAMI SUOMALAINEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 033
NEŞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
MEHMET ALİ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 035
NİHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 036
AYTEN TAŞPINAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
HİKMET ÇETİNKAYA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 038
VOLODIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 039
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 040
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 041
MİNE ARASAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 042
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 043
NİHAT TAŞKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 044
SELİM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 045
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 046
HÜSEYİN SARTAŞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 047
TURHAN SAVAŞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 049
RUKİYE İŞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
SAVAŞ SİMİTLİ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 051
NEŞE EVİTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 052
NİHAT TAŞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 053
NEŞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 054
ARMAN ALLAHVERDİYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
SABRİ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 056
TEYMUR AĞALIOĞLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 057
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 058
HALUK EVİTAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 059
TURHAN SAVAŞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 060
MEHMET ALİ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 062
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 063
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
ŞADAN DİNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 065
YUSUF BİLGE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 066
TURHAN SAVAŞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 067
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 069
NİHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 070
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 071
NİHAT TAŞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 072
HÜSEYİN MACAR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 073
MİNE ARASAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 074
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 075
RUKİYE İŞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 076
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 077
TEYMUR AĞALIOĞLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 078
AYTEN TAŞPINAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 079
HALUK EVİTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 080
NUSRET DÖKMECİ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 081
ÇAĞATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
ANNA ZINATO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 083
NEŞE EVİTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 084
ŞÜKRAN İSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 085
TURHAN SAVAŞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 086
SAVAŞ SİMİTLİ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 087
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 088
TEYMUR AĞALIOĞLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 089
YUSUF BİLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 090
TURHAN SAVAŞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 266 56 57
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 974877

  Paylaş