Müzayede Tarihi : 29 Mayıs 2016 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : ZONGULDAK MÜZAYEDE
Paylaş

Lot : 001
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 007
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 008
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 009
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 010
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 011
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 012
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 013
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 014
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 015
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 016
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 017
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 021
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 022
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 023
ENGÝN ASLAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 025
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 026
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 027
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 028
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 030
IGOR TUZHIKOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 031
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
SAMI SUOMALAINEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 033
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 035
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 036
AYTEN TAÞPINAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 038
VOLODIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 039
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 040
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 041
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 042
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 043
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 044
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 045
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 046
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 047
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 049
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 051
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 052
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 053
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 054
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 056
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 057
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 058
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 059
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 060
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 062
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 063
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 065
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 066
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 067
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 069
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 070
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 071
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 072
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 073
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 074
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 075
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 076
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 077
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 078
AYTEN TAÞPINAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 079
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 080
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 081
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
ANNA ZINATO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 083
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 084
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 085
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 086
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 087
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 088
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 089
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 090
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355144

  Paylaş