Müzayede Tarihi : 24 Nisan 2016 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : ZONGULDAK MÜZAYEDE
Paylaş

Lot : 001
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 002
NURÞEN TELLÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 004
EMÝNE EDGÜER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 006
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 007
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 008
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 009
REVA KABAEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 010
MIHAIL LIPOVSCHII
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 011
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 012
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 013
SÝRET UYANIK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 014
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 015
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 016
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 017
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 018
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 019
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 020
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 021
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 022
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 023
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 024
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
KEMAL TOPÇU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 027
DEMÝR GÜREL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 028
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 029
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 030
ALÝ KARTAL
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 031
JAYA DATTA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 032
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 033
ALÝ SHERÝFÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 034
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 035
SERGEY LITWYAKOV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 036
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 037
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 038
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 039
CEM AÞÇIOÐLU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 040
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 041
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 042
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 043
MUHAMMED ORUÇOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 044
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 045
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 046
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 047
ALÝ KARTAL
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 048
MEHMET NAJAFZADEH
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 049
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 050
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 051
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 052
CAFER ÖÐÜT
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 053
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 054
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 056
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 057
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 058
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 059
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 060
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 061
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 062
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 065
AÝDA ARGHAVANI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 066
KEMAL TOPÇU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 067
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 068
MAHDÝYE MAHDÝZAD
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 069
MIHAIL LIPOVSCHII
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 070
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 071
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 072
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 073
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 074
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 075
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 076
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 077
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 078
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 079
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 080
ADNAN TURAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1351648

  Paylaş