Müzayede Tarihi : 17 Nisan 2016 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
GÜLAY BARAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 004
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 006
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 007
HALUK EROÐLU
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 008
JANICE YKEMA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 009
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 010
ALÝGHOLÝ MARDANÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 011
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 012
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 013
ZEKÝ ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 014
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 015
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 016
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 017
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 018
ALÝ SHERÝFÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 019
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 020
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 021
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 022
AYTEN TAÞPINAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
YAVUZ BOZKURT
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 028
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 029
MUSTAFA ÇETÝN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 030
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 031
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 033
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
IGOR TUZHIKOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 035
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 036
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 037
ALÝ KARTAL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 038
ÝMZALI
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 039
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 040
ELIZABETH ELKIN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 041
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 042
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 043
CAFER ÖÐÜT
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 044
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 045
ANGEL GERDZIKOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 046
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 047
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 048
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 049
VOLODIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 050
NIKOLAY STOEV
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 051
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 052
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 053
KATERINA KAYA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 054
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 055
SENDER PETR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 056
JAYA DATTA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 057
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 058
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 059
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 060
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 062
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 064
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 065
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 066
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 067
PARLIND PRELASHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
NURAN ERBÜK
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 069
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 070
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 071
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 072
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 073
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 074
RYSALINA MIHAILOVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 075
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1351644

  Paylaş