Müzayede Tarihi : 28 Eylül 2014 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 002
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 004
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 005
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 006
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 007
SERAP SOYALTIN SARI
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 008
OLEG H.VLADIMIR
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 009
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 010
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 011
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 012
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 013
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 014
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 015
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 016
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 017
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 018
BARAN KAMÝLOÐLU
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 019
ZEKÝ ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 020
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 021
NICKOLAY LUGOVENKO
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 022
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 023
NÝHAT TANDOÐAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 024
HAYATÝ MÝSMAN
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 025
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 026
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 027
SERAP DEMÝRAÐ
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 028
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 029
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 030
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 031
MUHAMMED ORUÇOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 032
VLADIMIR PERVUKHIN
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 033
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 034
ANATOLY ZUKA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 035
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 036
ALFRED MIRASHI MILOT
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 037
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 038
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 039
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 040
ALEKSANDER BAKEEV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 041
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 042
GÜLTEKÝN SERBEST
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 043
YAKUP CEM
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 044
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 045
ALEXEI SHCHEGLOV
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 046
VINCENZO LARICCHIA
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 047
ZEKÝ FAÝK ÝZER
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 048
VALENTÝNE REKUNENKO
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 049
REMZÝ ÝREN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 050
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 1800 TL ) TL

Lot : 051
BURHAN UYGUR
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 052
FAHRETTÝN BAYKAL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 053
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 054
REVA KABAEL
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 055
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 056
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 057
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 058
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 059
AYÞE SERÝM
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 060
SÝRET UYANIK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 061
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 062
ABDÝNOV TELMAN MANAFOÐLU
Fiyatı : 0 TL

Lot : 063
MUSTAFA HORASAN
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 064
ERGÝN ÝNAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 065
SYNOJ SÝVAN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 066
ULVÝYYA HAMZAYEVA
Fiyatı : 0 TL

Lot : 067
RAMADAN TUZCUOÐLU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 068
SERPÝL AKYIL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 069
SÜLEYMAN SAÝM TEKCAN
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 070
MÜNÝP ÖZBEN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 071
VÜGAR MEHDÝYEV
Fiyatı : 0 TL

Lot : 072
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 073
MELÝKE ESENSOY
Fiyatı : 0 TL

Lot : 074
TUNCAY BETÝL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 075
UÐUR YAYLA
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 076
ARIEL BERGER
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 077
ALEKSANDR MELNYKOV
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 078
VLADIMIR PETROFF
Fiyatı : ( 4500 TL ) TL

Lot : 079
HALUK EROÐLU
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 080
JEAN JACQUES DUVERGER
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 081
SENDER PETR
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 082
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 083
ZEKÝ GÜLDÜ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 084
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 085
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 086
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 087
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 088
ORHAN ZAFER
Fiyatı : 0 TL

Lot : 089
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 090
ALÝ KARTAL
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 091
YURI GLADKIH
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 092
FÝKRÝ CANTÜRK
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 093
FATÝH URUNÇ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355935

  Paylaş