Müzayede Tarihi : 27 Nisan 2014 Pazar
Müzayede Saati : 16:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 002
GÜLSEREN SÖNMEZ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 003
RENATO CARMELA MAZZA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 005
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 006
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 007
AÞAN CORA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 008
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 009
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 010
OSADA VYACHESLAV
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 011
SAÝM DURSUN
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 012
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 013
JEAN GIUNEY IGITYAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 014
ALEKSANDR BAKEEV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 015
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 016
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 017
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 018
ÞADAN DÝNEL
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 019
DÝLA TANRIKULU
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 020
MEUSH DMITRIY
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 021
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 022
NURAN ERBÜK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 023
MÜNÝP ÖZBEN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 024
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 025
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 027
HÜSEYÝN YÜCE
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 028
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 029
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 030
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 031
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 033
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 034
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 035
ANATOLIY ZHUKA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 036
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 037
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 038
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 039
RAMÝZ AYDIN
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 040
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 041
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 042
SERAP DEMÝRAÐ
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 043
VINCENZO LARICCHIA
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 044
BARAN KAMÝLOÐLU
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 045
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 046
ANTONIO IANNICELLI
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 047
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 048
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 049
MEHMET ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 050
AYTEN TAÞPINAR
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 051
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 052
HATÝCE SOYSAL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 053
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 054
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 055
SERGEY LITWKOW
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 056
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 057
ALÝ CANDAÞ
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 058
NICHOLAY LUGOVENKO
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 059
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 060
BURHAN UYGUR
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 061
HAYATÝ MÝSMAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 062
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 063
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 064
MUHAMMED ORUÇOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 065
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 066
NURÝ ABAÇ
Fiyatı : ( 9000 TL ) TL

Lot : 067
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 068
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 069
SERKAN ÞEN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 070
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 071
YURI GLADKIH
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 072
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 073
MAHÝR JEJAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 074
MÝRA KOLDAÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 075
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 076
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 077
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 078
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 079
ALFRED MIRASHI MILOT
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 080
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 081
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 082
ALEXANDER FOMIN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 083
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 084
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 085
NEZAFET ÖZLÜTÜRK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 086
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 087
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 088
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 089
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 090
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1461008

  Paylaş