Müzayede Tarihi : 6 Nisan 2014 Pazar
Müzayede Saati : 15/30
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
BÝGE KOCÝSTA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 008
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 009
MÝRA KOLDAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 010
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 011
IÞIK ÇUHACIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 012
MEHMET HACIFETTAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 013
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 014
PARLIND PRELASHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 015
RENATO CARMELA MAZZA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
UÐUR ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 017
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
ASÝYE AYTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
NURAN ERBÜK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 021
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 022
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
MEHMET ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
ZÝYA EREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
NERÝMAN ALPAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 026
IRINA ROGOVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
FÜSUN ÜRKÜN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 028
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 030
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 031
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 032
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 033
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
VALENTÝNE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 035
GÜLSEREN SÖNMEZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 036
RABÝA ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
BANU YALÇIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 038
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 039
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 040
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 041
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 042
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 043
ASÝYE AYTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 044
HÜLYA CANBAZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 045
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 046
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 047
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 049
SÝRET UYANIK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 051
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 052
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 053
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 054
REVA KABAEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
ÖMER HÝÇYILMAZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 056
SELÇUK ÞAHÝN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 057
ALFRED MIRASHI MILOT
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
KAYHAN AYBATLI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 059
NEZAFET ÖZLÜTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 060
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
VAHAP TAÞKINSOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 062
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
MIHAIL LIPOVSCHII
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 064
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 065
SERAP SOYALTIN SARI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 066
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 067
FÝKRET ÖZTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
MEHMET ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 069
MÜMÝN CANDAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 070
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 071
NURCÝHAN VELÝOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 072
MELÝKE ESENSOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 073
OKAN KÖLEMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 074
DENÝZ DENÝZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 075
SEDAT KUMOVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 076
VALENTÝNE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 077
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 078
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 079
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 080
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 081
RAÝF KALYONCU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
SAADET GÖZDE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 083
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 084
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 085
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 086
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 087
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 088
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 089
GEORGE KRUTOJ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 090
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 091
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 092
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 093
NEZAFET ÖZLÜTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 094
RASÝM ÇUBUKÇU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 095
PETR GRITSYUK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 096
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 097
AYLA AKSOYOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 098
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 099
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355956

  Paylaş