Müzayede Tarihi : 16 Mart 2014 Pazar
Müzayede Saati : 15/30
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 002
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
KAMÝL ASLANGER
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 005
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 006
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 007
EKREM KAHRAMAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 008
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 009
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 010
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 011
HASAN TAÞDEMÝR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 012
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 013
SAÝT ZARÝF
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 014
SALVATORE RODRIGUEZ
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 015
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 016
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 017
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 018
SERGEY ARKIPOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 019
SAADET GÖZDE
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 020
HÜSNÜ DOKAK
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 021
VINCENZO LARICCHIA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 022
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 023
JEAN GUINEY IGITYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 024
ÖZCAN KANDEMÝR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 025
MUHAMMED ORUÇOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 026
ALEXANDER PROKOPENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 027
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 028
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 029
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 030
ALFRED MIRASHI MILOT
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 031
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 032
ZAFER GENÇAYDIN
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 033
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 034
ORHAN BENLÝ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 035
FÝRDEVS FEYZULLAH
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 036
ALEKSANDR BAKEEV
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 037
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 038
ÝMZALI
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 039
DAVID UGRALIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 040
GÜLAY YÜKSEL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 041
AÞAN CORA
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 042
HASAN KAVRUK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 043
ÝSMAÝL ACAR
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 044
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 045
MEHMET DEDE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 046
SEZAÝ KARA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 047
FARUK ÖZ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 048
DENIS SHOLOKHOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 049
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 050
ZUHAL BAYSAR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 051
FATÝH KIZILCAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 052
BORIS RADENKO
Fiyatı : 600 TL

Lot : 053
OLEG H. VLADIMIR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 054
VEDAT HAZNECÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 055
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 056
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 057
DERYA ÖZEN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 058
CARLO FIORANTINO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 059
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 060
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 061
AHMET YEÞÝL
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 062
SYNOJ SÝVAN
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 063
HOLLANDA EKOLÜ
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 064
HÜSEYÝN YÜCE
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 065
NÜZHET ÝSLÝMYELÝ
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 066
ANATOLIY ZHUKA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 067
NURAN ERBÜK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 068
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 069
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 070
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 071
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 072
ASÝYE AYTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 073
AYLA AKSOYOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 074
VEYSEL GÜNAY
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 075
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 076
UÐUR MÝNE TAMAY
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 077
MEHMET ÖRS
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 078
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 079
ELENA DOBEL
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 080
ALÝ KARTAL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 081
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 082
ALEXEI SHCHEGLOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 083
JEAN JACQUES DUVERGER
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 084
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 085
AYÞE SERÝM
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 086
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 087
RAMÝZ AYDIN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 088
ALÝ CANDAÞ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 089
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 090
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 091
MUSTAFA SALÝM AKTUÐ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 092
FÝRDEVS FEYZULLAH
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 093
DAVID UGRALIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 094
FAHRETTÝN BAYKAL
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 095
NINO D AMORE
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 096
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 097
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 098
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 099
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355984

  Paylaş