Müzayede Tarihi : 9 Şubat 2014 Pazar
Müzayede Saati : 15/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
ABDÜLKADÝR YILDIRIM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
AÞAN CORA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
ALEXANDER FOMIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 008
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 009
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 010
FÜSUN ÜRKÜN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 011
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 012
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 013
BANU YALÇIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 014
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 015
ASÝYE AYTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
PIO SERAFINI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 017
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
NEZAFET ÖZLÜTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 021
NEÞE GÜMÜÞÇÜOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 022
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
ERDOÐAN SEÇÝ,L
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
MEHMET HACIFETTAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
TEYMUR DAÝMÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 026
MEHMET ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
SENDER PETR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 028
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
ALFRED MIRASHI MILOT
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 030
GUSTAVE BELLUSCHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 031
AYTEN ÇAM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 032
AYNUR OCAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 033
LARISA UDODENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 035
SELÇUK ÞAHÝN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 036
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
BÝGE KOCÝSTA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 038
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 039
VAHAP TAÞKINSOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 040
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 041
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 042
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 043
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 044
ZEYNEP SAKIZ ÝPEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 045
NEZAFET ÖZLÜTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 046
HANDAN BAYKAL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 047
MEHMET HACIFETTAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
PARLIND PRELASHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 049
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 051
HÜLYA CANBAZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 052
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 053
NINO D AMORE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 054
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 056
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 057
VINCENZO LARICCHIA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 059
UÐUR ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 060
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 062
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 064
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 065
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 066
MÜMÝN CANDAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 067
GUSTAVE BELLUSCHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 069
ORHAN ZAFER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 070
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 071
NURSEL BALPINAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 072
KENAN DEMÝR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 073
YULIYA KHRYSTENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 074
AYTEN ÇAM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 075
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 076
RASÝM ÇUBUKÇU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 077
ENGÝN ASLAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 078
SERAP DEMÝRAÐ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 079
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 080
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 081
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 083
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 084
SENDER PETR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 085
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 086
FÝKRET ÖZTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 087
ÖMER HÝÇYILMAZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 088
DEMET AKBAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 089
GEORGE KRUTOJ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 090
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 091
NURGÜL FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 092
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 093
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 094
TRAUTE BODE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 095
NEZAFET ÖZLÜTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 096
IÞIK ÇUHACIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 097
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 098
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 099
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 100
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 101
GAGIK ARAKELYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 102
MEHMET ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 103
REÞÝT ÝSMET KRÜEZÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 104
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 105
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 106
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 107
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 108
ETHEM BAYMAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 109
ALEKSANDAR JOVANOVSKI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 110
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 111
SENDER PETR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 112
OKAN KÖLEMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 113
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 114
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 115
SERA UZEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 116
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 117
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 118
SELMAN UZUN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 119
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 120
MÜMÝN CANDAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355932

  Paylaş