Müzayede Tarihi : 19 Ocak 2014 Pazar
Müzayede Saati : 15/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
SENDER PETR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
SEZAÝ KARA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
GUSTAVE BELLUSCHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 008
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 009
YULIYA KHRYSTENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 010
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 011
GÜLSEREN SÖNMEZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 012
ENGÝN ASLAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 013
BORÝS RADENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 014
ELA CÝN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 015
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 017
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 021
KADÝR ÖZTOPRAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 022
VINCENZO LARICCHIA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 026
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
ANTONIO IANNICELLI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 028
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
ÝBRAHÝM TAYFUR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 030
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 031
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 032
SERA UZEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 033
NINO D AMORE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 035
RASÝM ÇUBUKÇU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 036
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 038
GUSTAVE BELLUSCHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 039
JEAN JACQUES DUVERGER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 040
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 041
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 042
ERCAN AYÇÝÇEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 043
SERAP DEMÝRAÐ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 044
CEMAL GÜVENÇ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 045
OKSANA BASHNYAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 046
FARUK ÖZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 047
IÞIK ÇUHACIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 049
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 051
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 052
ADÝL OCAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 053
GÜLAY ARITMAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 054
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 056
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 057
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 059
MEHMET HACIFETTAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 060
UÐUR ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 062
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
DERYA ÖZEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 064
AKIN ÝNAL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 065
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 066
IÞIL ÖZIÞIK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 067
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 069
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 070
SENDER PETR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 071
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 072
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 073
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 074
MÝRA KOLDAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 075
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 076
AYTEN ÇAM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 077
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 078
NEZAFET ÖZLÜTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 079
FÝLÝZ ONAT
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 080
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 081
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
GEORGE KRUTOJ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 083
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 084
OKSANA BASHNYAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 085
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 086
SÜLEYMAN KARAKUL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 087
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 088
SELMAN UZUN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 089
VEDAT HAZNECÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 090
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 091
AYÞE BERÝK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 092
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 093
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 094
SERAP SOYALTIN SARI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 095
SENDER PETR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 096
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 097
FÝKRET ÖZTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 098
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 099
ANTONIO IANNICELLI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 100
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 101
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 102
NEZAFET ÖZLÜTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 103
MÝRA KOLDAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 104
RABÝA ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 105
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 106
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 107
RYSALÝNA MÝHAÝLOVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 108
VALENTÝNE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 109
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 110
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 111
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355991

  Paylaş