Müzayede Tarihi : 6 Ekim 2013 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Mesa Plaza AVM Eskişehir Yolu 17. km Çayyolu-ANKARA
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 002
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
EMÝNE TOKMAKKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 006
LARISSA UDODENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
ÝBRAHÝM TAYFUR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 008
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 009
ÞAKÝR ÞEYHOÐLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 010
SERAP DEMÝRAÐ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 011
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 012
FÝKRET ÖZTÜRK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 013
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 014
ERCAN AYÇÝÇEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 015
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 016
NURSEL BALPINAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 017
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
NURGÜL FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 021
SERA UZEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 022
KENAN DEMÝR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
ENGÝN ASLAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 025
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
GÝOVANNÝ FABBRÝS
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 027
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 028
ALEKSANDER BAKEEV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 029
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 030
ADEM TABUR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 031
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 032
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 033
AKDOÐAN TOPAÇLIOÐLU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 034
SERGEY ARKHIPOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 035
MUHAMMED ORUÇOV
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 036
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 037
EKREM KAHRAMAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 038
MEHMET ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 039
VLADIMIR ZOLOTOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 040
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 041
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 042
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 043
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 044
SENDER PETR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 045
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 046
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 047
NURGÜL FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 049
BORÝS RADENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 050
PARLIND PRELASHI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 051
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 052
GÜLSEREN SÖNMEZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 053
SERAP FERTELLÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 054
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 055
VINCENZO LARICCHIA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 056
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 057
ERCAN AYÇÝÇEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
DENIS SHOLOKHOV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 059
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 060
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 061
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 062
KENAN DEMÝR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
ROMAN SEMESYUK
Fiyatı : 1.200 TL

Lot : 064
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 065
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 066
GUSTAVE BELLUSCHI
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 067
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 068
MATUS ALEKSANDR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 069
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 070
NINO D AMORE
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 071
MEHMET HACIFETTAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1409874

  Paylaş