Müzayede Tarihi : 17 Mart 2013 Pazar
Müzayede Saati : 15/00
Müzayede Yeri : Mesa Plaza AVM Eskişehir Yolu 17. km Çayyolu-ANKARA
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 005
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 007
KUZMENKO LEONID
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 008
MUAMMER BAKIR
Fiyatı : ( 350 TL ) TL

Lot : 009
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 010
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 011
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 012
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 013
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 014
ÝBRAHÝM TAYFUR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 015
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 016
EDUARD DJAFAROV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 017
MÜMÝN CANDAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
AYÞE ARKÜN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 020
DEVLET DÝRÝK
Fiyatı : ( 350 TL ) TL

Lot : 021
RABÝA ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 022
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 023
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 025
ASÝYE AYTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
TURGUT ZAÝM
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 027
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 028
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 030
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 850 TL ) TL

Lot : 031
VÝCTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 032
MIHAIL LÝPOVSCHII
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 033
KARPENKO VALERIY
Fiyatı : ( 1400 TL ) TL

Lot : 034
HASAN KAREGARÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 035
PETER PESMAN
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 036
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 038
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 450 TL ) TL

Lot : 039
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 040
SENDER PETR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 041
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 042
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 550 TL ) TL

Lot : 043
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 044
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 045
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 046
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 047
REVA KABAEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 048
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 049
NURGÜL FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
ÞEREF BÝGALI
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 051
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 052
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 053
JEAN JAQUES DUVERGER
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 054
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 055
MIHAIL LÝPOVSCHII
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 056
FERMAN AYDIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 057
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 058
GÜNAY ARITMAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 059
GÜLSEREN SÖNMEZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 060
DEMET KARAYAZICI
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 061
FÝKRET ÖZTÜRK
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 062
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 063
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 064
FATÝH URUNÇ
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 065
UMUR TÜRKER
Fiyatı : ( 60 TL ) TL

Lot : 066
DERYA ÖZEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 067
ORHAN ZAFER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
REVA KABAEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 069
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 070
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 071
GÜLSEREN SÖNMEZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 072
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 073
VOLKAN COÞKUN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 074
MÜNÝP ÖZBEN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 075
DEMET KARAYAZICI
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 076
KIRGIZ RESSAM
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 077
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 078
ÞEREF BÝGALI
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 079
FATÝH URUNÇ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 080
DRENKO PROKIC
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 081
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
VAHAP TAÞKINSOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 083
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 084
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 085
NUSRET ORÇAN
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 086
NEVZAT AKKORAL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 087
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 088
HASAN DEMÝR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 089
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 090
MUSTAFA HAZAR
Fiyatı : ( 120 TL ) TL

Lot : 091
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 092
OSADA VYACHESLAV
Fiyatı : ( 1250 TL ) TL

Lot : 093
SELAHATTÝN KARA
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 094
TUBA YAÐDI
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 095
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 096
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 097
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 098
VOLKAN COÞKUN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 099
DEMÝR GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 100
VEYSEL GÜNAY
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 101
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 102
ÝBRAHÝM TAYFUR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 103
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 104
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 105
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 106
AYÞE ARKÜN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 107
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 108
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 109
ASÝYE AYTAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 110
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 111
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 112
TURGUT ZAÝM
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 113
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 114
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 115
SERAP SOYALTIN SARI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 116
VAHAP TAÞKINSOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 117
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 118
TONY SWANN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 119
EUGENY CHEKRYGÝN
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 120
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 121
SHARÝFÝ TATYANA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 122
SENDER PETR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 123
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 124
TURGUT ZAÝM
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 125
NÝCKOLAS LUGOVENKO
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1351644

  Paylaş