Müzayede Tarihi : 24 Şubat 2013 Pazar
Müzayede Saati : 15/00
Müzayede Yeri : Mesa Plaza AVM Eskişehir Yolu 17. km Çayyolu-ANKARA
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
VENTZESLAV TOMOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 003
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 004
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 005
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 006
SENDER PETR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 007
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 008
KADÝR ÖZTOPRAK
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 009
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 010
VLADIMIR TCHIRKOFF
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 011
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 012
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 013
TONY SWANN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 014
REVA KABAEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 015
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
EUGENY CHEKRYGIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 017
AYDAN AY ÇÖÐENDEZ
Fiyatı : ( 80 TL ) TL

Lot : 018
ASÝYE AYTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 019
CRÝSTO LÝASKOV
Fiyatı : ( 550 TL ) TL

Lot : 020
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 021
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 022
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
SELMA UZUN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
AYÞE ARKÜN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 026
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
VLASENKO VYACHESLAV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 028
KENAN MÝMAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 029
MÝHAÝL LÝPOVSCHÝÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 030
NEVAL TEREYAOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 031
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 032
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 033
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 034
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 035
BARBARA DÝ DOMÝZÝO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 036
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 037
ALÝ SETTAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 038
EDUARD DJAFAROV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 039
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 040
MEHMET ALÝ DOÐAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 041
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 042
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 043
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 044
ALÝ KOTAN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 045
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 046
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 047
ÝSMET YURTSEVEN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 048
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 049
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 051
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 052
YALÇIN GÖKÇEBAÐ
Fiyatı : ( 1750 TL ) TL

Lot : 053
DERYA ÖZEN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 054
Valentine Rekunenko
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 055
Nazým Mehmet
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 056
Kývanç Gülhan
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 057
ANDREI KOVAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 058
Ali Settar
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 059
Nezafet Özlütürk
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 060
Valentine Rekunenko
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
Günay Arýtman
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 062
Adnan Turani
Fiyatı : ( 1250 TL ) TL

Lot : 063
Günalp Topsal
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
Hüseyin Macar
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 065
Teymur Aðalýoðlu
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 066
Sabri Akça
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 067
Selim Güventürk
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 068
Bünyamin Balamir
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 069
Fikret Öztürk
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 070
NURTEN ZABUN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 071
Valentine Rekunenko
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 072
SENDER PETR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 073
Vedat Örs
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 074
Plamen Kostov
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 075
Nusret Orçan
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 076
Mehmet Hacý Fettahoðlu
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 077
TATYANA SHARÝFÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 078
Gülseren Sönmez
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 079
Yusuf Tarým
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 080
ANATOLÝY TARABANOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 081
DERYA ÖZEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
Remzi Taþkýran
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 083
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 084
Jean Jacques Düverger
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 085
Behiç Sonat
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 086
Ali Ýsmet Sarý
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 087
NUSRET OÐUÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 088
Reva Kabael
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 089
Orhan Gürel
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 090
Ekrem Kutlu
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 091
Christo Yotov
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 092
Adnan Turani
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 093
Eduard Djafarov
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 094
Zeki Faik Ýzer
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 095
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 096
AYNUR PEHLÝVANLI
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 097
CRÝSTO LÝASKOV
Fiyatı : ( 550 TL ) TL

Lot : 098
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 099
SENDER PETR
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 100
HASAN PEKMEZCÝ
Fiyatı : ( 1250 TL ) TL

Lot : 101
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 102
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 103
UÐURAL GAFFUROÐLU
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 104
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 105
HASAN KAREGARÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 106
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 107
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 108
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 109
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 110
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 111
BRIAN HARVEY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 112
OSADA VYACHESLAV
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 113
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 114
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 115
CEMAL GÜVENÇ
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 116
ASÝYE AYTAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 117
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 118
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 119
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 120
DRENKO PROKÝC
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 121
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 122
SERGA VADIM
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 123
DEVLET DÝRÝK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 124
ALÝ SETTAR
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 125
TUBA YAÐDI
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 126
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 127
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 128
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1900 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1247911

  Paylaş