Müzayede Tarihi : 24 Şubat 2013 Pazar
Müzayede Saati : 15/00
Müzayede Yeri : Mesa Plaza AVM Eskişehir Yolu 17. km Çayyolu-ANKARA
Paylaş

Lot : 001
YUSUF BİLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
VENTZESLAV TOMOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 003
HÜSEYİN MACAR
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 004
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 005
TEYMUR AĞALIOĞLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 006
SENDER PETR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 007
ŞADAN DİNÇEL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 008
KADİR ÖZTOPRAK
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 009
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 010
VLADIMIR TCHIRKOFF
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 011
ŞEHRİYAR CEM
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 012
YUSUF BİLGE
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 013
TONY SWANN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 014
REVA KABAEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 015
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
EUGENY CHEKRYGIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 017
AYDAN AY ÇÖĞENDEZ
Fiyatı : ( 80 TL ) TL

Lot : 018
ASİYE AYTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 019
CRİSTO LİASKOV
Fiyatı : ( 550 TL ) TL

Lot : 020
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 021
TEYMUR AĞALIOĞLU
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 022
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
SELMA UZUN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
AYŞE ARKÜN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
ERDOĞAN SEÇİL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 026
SABRİ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
VLASENKO VYACHESLAV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 028
KENAN MİMAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 029
MİHAİL LİPOVSCHİİ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 030
NEVAL TEREYAOĞLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 031
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 032
YUSUF BİLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 033
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 034
NUSRET DÖKMECİ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 035
BARBARA Dİ DOMİZİO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 036
SABRİ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 037
ALİ SETTAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 038
EDUARD DJAFAROV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 039
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 040
MEHMET ALİ DOĞAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 041
TEYMUR AĞALIOĞLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 042
NAZIM MEHMET
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 043
ERDOĞAN SEÇİL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 044
ALİ KOTAN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 045
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 046
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 047
İSMET YURTSEVEN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 048
HALUK EVİTAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 049
YUSUF BİLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 051
NECATİ SEYDİ FERAHOĞLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 052
YALÇIN GÖKÇEBAĞ
Fiyatı : ( 1750 TL ) TL

Lot : 053
DERYA ÖZEN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 054
Valentine Rekunenko
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 055
Nazım Mehmet
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 056
Kıvanç Gülhan
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 057
ANDREI KOVAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 058
Ali Settar
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 059
Nezafet Özlütürk
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 060
Valentine Rekunenko
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
Günay Arıtman
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 062
Adnan Turani
Fiyatı : ( 1250 TL ) TL

Lot : 063
Günalp Topsal
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
Hüseyin Macar
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 065
Teymur Ağalıoğlu
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 066
Sabri Akça
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 067
Selim Güventürk
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 068
Bünyamin Balamir
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 069
Fikret Öztürk
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 070
NURTEN ZABUN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 071
Valentine Rekunenko
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 072
SENDER PETR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 073
Vedat Örs
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 074
Plamen Kostov
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 075
Nusret Orçan
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 076
Mehmet Hacı Fettahoğlu
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 077
TATYANA SHARİFİ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 078
Gülseren Sönmez
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 079
Yusuf Tarım
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 080
ANATOLİY TARABANOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 081
DERYA ÖZEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 082
Remzi Taşkıran
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 083
Yusuf Bilge
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 084
Jean Jacques Düverger
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 085
Behiç Sonat
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 086
Ali İsmet Sarı
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 087
NUSRET OĞUŞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 088
Reva Kabael
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 089
Orhan Gürel
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 090
Ekrem Kutlu
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 091
Christo Yotov
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 092
Adnan Turani
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 093
Eduard Djafarov
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 094
Zeki Faik İzer
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 095
HİKMET ÇETİNKAYA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 096
AYNUR PEHLİVANLI
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 097
CRİSTO LİASKOV
Fiyatı : ( 550 TL ) TL

Lot : 098
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 099
SENDER PETR
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 100
HASAN PEKMEZCİ
Fiyatı : ( 1250 TL ) TL

Lot : 101
SELİM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 102
ADNAN TURANİ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 103
UĞURAL GAFFUROĞLU
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 104
NECATİ SEYDİ FERAHOĞLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 105
HASAN KAREGARİ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 106
VALENTINE REKUNENKO
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 107
SABRİ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 108
HÜSEYİN SARTAŞ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 109
ŞEHRİYAR CEM
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 110
REMZİ TAŞKIRAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 111
BRIAN HARVEY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 112
OSADA VYACHESLAV
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 113
SELİM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 114
RUKİYE İŞGÜDER
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 115
CEMAL GÜVENÇ
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 116
ASİYE AYTAN
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 117
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 118
HİKMET ÇETİNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 119
CEMAL TOY
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 120
DRENKO PROKİC
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 121
YUSUF BİLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 122
SERGA VADIM
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 123
DEVLET DİRİK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 124
ALİ SETTAR
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 125
TUBA YAĞDI
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 126
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 127
HALUK EVİTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 128
ANATOLIY TARABANOV
Fiyatı : ( 1900 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 266 56 57
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 974877

  Paylaş