Müzayede Tarihi : 25 Mart 2018 Pazar
Müzayede Saati : 16:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
CUNEYT SUER
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 002
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 003
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 004
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 005
NÝHAT TANDOÐAN
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 006
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 007
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 008
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 009
NECDET KALAY
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 010
ÝBRAHÝM SAFÝ
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 011
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 012
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 013
BURHAN DOÐANÇAY
Fiyatı : ( 15000 TL ) TL

Lot : 014
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 015
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 2400 TL ) TL

Lot : 016
HUSEYIN YUCE
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 017
EKREM KAHRAMAN
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 018
VOLKAN COÞKUN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 019
ABIDIN DINO
Fiyatı : ( 20000 TL ) TL

Lot : 020
YAKUP CEM
Fiyatı : ( 60000 TL ) TL

Lot : 021
KAYIHAN KESKINOK
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 022
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 40000 TL ) TL

Lot : 023
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 024
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 18000 TL ) TL

Lot : 025
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 026
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 027
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 7000 TL ) TL

Lot : 028
ZEKÝ ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 029
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 030
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 7000 TL ) TL

Lot : 031
NÝKOLAY STOEV
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 032
FÝKRET OTYAM
Fiyatı : ( 18000 TL ) TL

Lot : 033
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 034
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 035
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 036
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 037
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 038
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 039
VLADIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 040
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 041
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 042
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 043
SERGEY LÝPAVSKY
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 044
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 045
AHMET GÜNEÞTEKÝN
Fiyatı : ( 20000 TL ) TL

Lot : 046
ZAHÝT BÜYÜKÝÞLEYEN
Fiyatı : ( 11000 TL ) TL

Lot : 047
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 048
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 049
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 20000 TL ) TL

Lot : 050
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 051
NURÝ ABAÇ
Fiyatı : ( 31000 TL ) TL

Lot : 052
AHMET GÜNEÞTEKÝN
Fiyatı : ( 20000 TL ) TL

Lot : 053
ÝSMET BÝRSEL
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 054
ALÝ DEMÝR
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 055
ÞEFÝK BURSALI
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 056
BARIÞ CÝHANOÐLU
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 057
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 058
UÐUR YAYLA
Fiyatı : ( 15000 TL ) TL

Lot : 059
RAMÝZ AYDIN
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 060
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 14000 TL ) TL

Lot : 061
ÜMMET KARACA
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 062
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 40000 TL ) TL

Lot : 063
HASAN RASTGELDÝ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 064
WLADIMIR PETROFF
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 065
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 066
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 067
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 068
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 069
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 070
NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 071
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 072
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 073
BEHRUZ KUUL
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 074
OLEG VLADIMIR DIMITRI
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 075
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 076
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 077
GÜLAY YÜKSEL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 078
SERGEY LÝPAVSKY
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 079
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 080
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 081
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 082
FÜSUN ÜRKÜN
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 083
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 084
SERA UZEL
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 085
KAMER ÖNDER
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 086
KAMÝL AÇIKGÖZ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 087
MEHMET NAJAFZADEH
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 088
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1351653

  Paylaş