Müzayede Tarihi : 12 Kasım 2017 Pazar
Müzayede Saati : 17/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 002
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 004
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 005
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 006
SENDER PETR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 007
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 008
YASEMÝN KALYONCU
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 009
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 010
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 011
DURMUÞ ALÝ AKÇA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 012
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 013
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 014
ASIM YÜCESOY
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 015
ÝBRAHÝM BAYRAM
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 016
YOUSUF AL NAHWI
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 017
NAZAN PAMUK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 018
EKREM KUTLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 019
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 020
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 021
NEVZAT AKORAL
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 022
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 023
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 024
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 025
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 026
CÜNEYT SÜER
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 027
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 028
MEHMET EKÝZ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 029
ADÝL OCAK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 030
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 031
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
VLADIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 033
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
VADIM POLEJAEV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 035
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 036
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 037
OLEG POBEREZHNYÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 038
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 039
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 040
MAREK BRZOZOWSKI
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 041
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 042
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 043
KAYHAN AYBATLI
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 044
ALEKSANDR MELNYKOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 045
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 046
GENNADIY PENSKIY
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 047
ARMAN ALLAHVERDIYAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 048
ZEKÝ SERBEST
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 049
TANJU DEMÝRCÝ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 050
BEDRÝ RAHMÝ EYÜBOÐLU
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 051
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 052
YALIM YILDIRIM
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 053
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 054
NATALIA SOYLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 055
HASAN MUTLU
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 056
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 057
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 058
ABÝDÝN DÝNO
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 059
ASIM YÜCESOY
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 060
YALÇIN GÖKÇEBAÐ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 061
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 062
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 063
AÐIT UÐUR ULUDAÐ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 064
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 065
SENDER PETR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 066
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 067
RAÝF KALYONCU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 068
RASÝM ÇUBUKÇU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 069
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 070
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 071
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 072
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 073
RABÝA KORALTAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 074
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 075
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 076
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 077
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 078
SERGEY LÝPAVSKY
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 079
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 080
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1248639

  Paylaş