Müzayede Tarihi : 15 Ekim 2017 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 01
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 02
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 03
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 04
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 05
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 06
OLEG POBEREZHNYÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 07
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 08
VLADIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 09
SERGEY LÝPAVSKY
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 10
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 11
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 12
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 13
NATALIA SOYLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 14
DURMUÞ ALÝ AKÇA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 15
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 16
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 17
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 18
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 19
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 20
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 21
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 22
CÜNEYT SÜER
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 23
SÜLEYMAN SAÝM TEKCAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 24
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 25
BEDRÝ RAHMÝ EYÜBOÐLU
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 26
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 27
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 28
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 29
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 30
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 31
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 32
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 33
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 34
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 35
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 36
RASÝM ÇUBUKÇU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 37
ADÝL OCAK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 38
HASAN MUTLU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 39
RAÝF KALYONCU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 40
KAMÝL AÇIKGÖZ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 41
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 42
TORUMTAY ALTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 43
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 44
ALP BARTU
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 45
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 46
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 47
YARYNA YURYK NOVOTARSKA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 48
AÝDA ARGHAVANÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 49
EKREM KUTLU
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 50
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 51
AÐIT UÐUR ULUDAÐ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 52
UÐUR AVCI
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 53
ERKÝN KESKÝN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 54
SERGEY SHCHERBAKANOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 55
SENDER PETR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 56
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 57
EMEL GÜLSOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 58
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 59
KOSTA DÝNEV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 60
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 61
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 62
GÜLSEREN ÇAKIR KILIÇARSLAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 63
AHMET YEÞÝL
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 64
ABÝDÝN DÝNO
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 65
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 66
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 67
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 68
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 69
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 70
YASEMÝN KALYONCU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 71
VADIM POLEJAEV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 72
GENNADIY PENSKIY
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 73
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 74
RABÝA ÇALIÞKAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 75
BABÜR KERÝM ÝNCEDAYI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 76
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 77
FEYZÝ ÇELÝKTEN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 78
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 79
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 80
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 81
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 82
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 83
UTKU ÖKSÜZ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 84
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 85
ZEYNEP GÜRLER
Fiyatı : ( 400 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1351647

  Paylaş