Müzayede Tarihi : 24 Eylül 2017 Pazar
Müzayede Saati : 16:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 003
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 004
ADNAN TURAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 006
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 008
AÝDA ARGHAVANÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 009
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 010
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 011
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 012
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 013
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 014
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 015
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 016
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 017
GENNADIY PENSKIY
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 018
YAVUZ BOZKURT
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 019
YOUSUF AL NAHWI
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 020
ANATOLY ZHUK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 021
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 022
OKAN ATAÇ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 023
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 024
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 025
NATALIA SOYLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 027
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 028
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 029
VARIYCHUK VYACHESLAV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 030
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 031
DURMUÞ ALÝ AKÇA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 032
RAÝF KALYONCU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 033
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 034
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 035
VADIM POLEJAEV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 036
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 037
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 038
ALEKSEY VAZIIANOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 039
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 040
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 1200 TL ) TL

Lot : 041
OLEG POBEREZHNYÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 042
HASAN MUTLU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 043
CEZMÝ AYDINOÐLU
Fiyatı : ( 1700 TL ) TL

Lot : 044
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 045
SERGEY LÝPAVSKY
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 046
ELENA MELNYKOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 047
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 048
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 049
KEMAL TOPÇU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 050
LARÝSA PRYADKO
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 051
YARYNA YURYK NOVOTARSKA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 052
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 053
RABÝA KORALTAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 054
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 055
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 056
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 057
CÜNEYT SÜER
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 058
AÐIT UÐUR ULUDAÐ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 059
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 060
RASÝM ÇUBUKÇU
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 061
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 062
UTKU ÖKSÜZ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 063
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 064
GRÝTSYUK PETR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 065
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 066
RAÝF GÖKKUÞ
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 067
SÜLEYMAN KARAKUL
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 068
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 069
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 070
ERKAN GENÝÞ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 071
PINAR KANBER
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 072
FEYZÝ ÇELÝKTEN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 073
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 074
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 075
EKÝN DEVECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 076
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 077
RABÝA DERÝN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 078
YASEMÝN KALYONCU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 079
ANATOLY ZHUK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 080
BANU TAÞKENT
Fiyatı : ( 200 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1247864

  Paylaş