Müzayede Tarihi : 6 Eylül 2017 Çarşamba
Müzayede Saati : 19:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 003
FEHÝM HUSKOVIC
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
TANKUT BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 005
AÐIT UÐUR ULUDAÐ
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 006
PINAR KANBER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 008
VLADIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 009
ZEYNEP GÜRLER
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 010
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 011
ANATOLY ZHUK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 012
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 013
FUNDA AÇIKGÖZ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 014
GÜLAY BARAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 015
ÝBRAHÝM TAYFUR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
NATALIA SOYLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 017
OLEG POBEREZHNYÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 018
EMEL GÜLSOY
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 019
MARÝNA BARKA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 020
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 021
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 022
FATÝH URUNÇ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 025
ORÝJÝNAL GRAVÜR-1898
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 026
SENDER PETR
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 027
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 028
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 030
REVA KABAEL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 031
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
ENGÝN ASLAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 033
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 034
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 035
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 036
MEHMET TURAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 037
DURMUÞ ALÝ AKÇA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 038
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 039
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 040
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 041
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 042
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 043
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 044
KOSTA PAVLOVIC
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 045
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 046
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 047
LÝSA LARRA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 048
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 049
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 050
OKAN ATAÇ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 051
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 052
VADIM POLEJAEV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 053
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 054
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 055
SERDAR YILMAZ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 056
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 057
SÝRET UYANIK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
ADEM TABUR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 059
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 060
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 061
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 062
ADNAN TURAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 064
AÝDA ARGHAVANÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 065
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1247865

  Paylaş