Müzayede Tarihi : 2 Ağustos 2017 Çarşamba
Müzayede Saati : 19:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 005
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 006
ADNAN TURAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 008
DURMUÞ ALÝ AKÇA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 009
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 010
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 011
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 012
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 013
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 014
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 015
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 017
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
AHMET BURAK HALICI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 019
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 020
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 021
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 022
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
AÝDA ARGHAVANÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 024
TUBA YAÐDI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 025
NATALIA SOYLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
MEHMET TURAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 028
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 029
SENDER PETR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 030
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 031
PINAR KANBER
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 033
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
MUSTAFA ÇETÝN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 035
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 036
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 038
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 039
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 040
VADIM POLAJAEV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 041
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 042
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 043
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 044
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 045
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 046
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 047
GENNADÝÝ KAVTARADZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 048
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 049
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 050
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 051
ADNAN TURAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 052
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 053
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 054
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 056
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 057
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 059
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 060
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 061
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 062
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 063
KAMÝLA NABÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
MEHMET HACI FETTANOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 065
GÜLAY BARAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355145

  Paylaş