Müzayede Tarihi : 5 Temmuz 2017 Çarşamba
Müzayede Saati : 19:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 005
RASÝM ÇUBUKÇU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
MEHMET TURAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 008
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 009
PINAR KANBER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 010
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 011
KAMÝLA NABÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 012
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 013
DURMUÞ ALÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 014
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 015
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 016
GÜR DALKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 017
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 019
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 020
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 021
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 022
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 023
MUSTAFA ÇETÝN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 024
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 025
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 027
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 028
GÜLAY BARAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 029
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 030
AÝDA ARGHAVANÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 031
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 032
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 033
VADIM POLAJAEV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 034
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 035
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 036
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 037
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 038
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 039
YOUSUF AL NAHWI
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 040
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 041
MEHMET TURAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 042
VICTOR DYACHKOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 043
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 044
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 045
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 046
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 047
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 048
CANA TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 049
ADNAN TURAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 050
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 051
YASEMÝN KALYONCU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 052
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 053
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 054
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 055
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 056
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 057
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 058
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 059
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 060
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1460997

  Paylaş