Müzayede Tarihi : 17 Haziran 2017 Cumartesi
Müzayede Saati : 17:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 01
CANA KARLI TOKCAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 02
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 03
FERMAN AYDIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 04
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 05
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 06
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 07
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 08
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 09
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 10
RASÝM ÇUBUKÇU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 11
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 12
VADIM POLEJAEV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 13
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 14
RUKÝYE ÝÞGÜDER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 15
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 16
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 17
ADNAN TURAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 18
DAVID UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 19
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 20
NURAN ERBÜK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 21
AÝDA ARGHAVANÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 22
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 23
DURMUÞ ALÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 24
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 25
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 26
ÖZCAN ALLAHVERDÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 27
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 28
NEÞE EVÝTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 29
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 30
HASAN MUTLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 31
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 32
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 33
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 34
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 35
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 36
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 37
GÜLER GENÇ EROL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 38
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 39
SUNA ÖZKALAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 40
PINAR KANBER
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 41
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 42
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 43
YOUSUF AL NAHWI
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 44
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 45
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 46
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 47
ANATOLY ZHUK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 48
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 49
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 50
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355145

  Paylaş