Müzayede Tarihi : 26 Mart 2017 Pazar
Müzayede Saati : 16:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
FERMAN AYDIN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 003
ÖZER ÇAÐLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 005
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 006
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 007
SERDAR YILMAZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 008
UTKU ÖKSÜZ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 009
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 010
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 011
AÐIT UÐUR ULUDAÐ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 012
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 013
YAVUZ BOZKURT
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 014
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 015
MEHMET ALÝ ELEKBEROV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 016
AHMET BURAK HALICI
Fiyatı : ( 700 TL ) TL

Lot : 017
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 018
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 019
ÇAÐLA SEL
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 020
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 021
CÜNEYT SÜER
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 022
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 023
DÝLAN DUYMAZ
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 024
NURAN ERBÜK
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 025
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 026
A. OÐUZ KALELÝ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 027
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 028
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 029
NURETTÝN AKKAYA
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 030
ÝSMAÝL YALÇIN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 031
TUBA YAÐDI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 032
AYSU KOÇAK
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 033
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 034
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 035
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 036
FEYZÝ ÇELÝKTEN
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 037
YASEMÝN FUNDA BURNAZ TÜRKÜM
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 038
ALP YAVUZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 039
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 040
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 041
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 042
ALEKSANDR SERDYUKOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 043
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 044
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 045
MAREK BRZOZOWSKI
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 046
PINAR KANBER
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 047
ALEXANDR SCHEGLOV
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 048
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 049
ABÝDÝN DÝNO
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 050
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 051
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 052
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 053
MURAT FATÝH MISIRLI
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 054
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 055
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 056
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 057
NICHOLAS LUGOVENKO
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 058
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 059
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 060
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 061
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 062
ABÝDÝN ELDEROÐLU
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 063
RENATO CARMELO MAZZA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 064
HAYDAR BESÝM AYDAR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 065
ELENA DOBEL
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 066
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 067
EMÝRHAN CANDAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 068
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 069
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 070
VEYSEL ACAR
Fiyatı : ( 750 TL ) TL

Lot : 071
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 072
ORHAN UMUT
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 073
VEYSEL AKKUÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 074
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 075
CANDY LEVA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 076
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 077
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 078
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 079
UÐUR KAYNAR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 080
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 081
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 082
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 083
AÝDA ARGHAVANI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 084
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 085
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 086
MEHMET BABAT
Fiyatı : ( 250 TL ) TL

Lot : 087
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 088
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 089
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 090
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1461013

  Paylaş