Müzayede Tarihi : 12 Şubat 2017 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
NEÞE ÜÇER
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
ALEKSANDR UGLOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 004
AYDIN BAYKARA
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 005
CÜNEYT SÜER
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 006
MÝNE ARASAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 007
AÝDA ARGHAVANI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 008
EMEL YALIN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 009
HÜSEYÝN YÜCE
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 010
EKÝN DEVECÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 011
ÇETÝN ÇAKMAKCI
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 012
TAYFUN DÝLSÝZ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 013
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 014
AYTEN ÇAM
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 015
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 016
JEAN GUINEY IGITYAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 017
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 018
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 019
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 020
MEHMET YOLDAN AKTÜRK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 021
ZEYNEP BOZTEMÝR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 022
NESLÝHAN KIYAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 023
HAKAN ADA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 024
SEFA ÇATUK
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 025
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 026
MUSTAFA ÇETÝN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 027
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 028
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 029
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 030
KATHERINA KAYA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 031
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 032
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 033
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 034
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 035
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 036
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 037
NURETTÝN AKKAYA
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 038
HASAN MUTLU
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 039
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 040
NICHOLAS LUGOVENKO
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 041
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 9000 TL ) TL

Lot : 042
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 043
ADÝL OCAK
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 044
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 045
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 046
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 047
ÝSMAÝL YALÇIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 048
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 049
FATÝH URUNÇ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 050
ABÝDÝN DÝNO
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 051
OLEG H. VLADIMIR
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 052
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 053
SIDKI OLÇAR
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 054
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 055
DÝLA TANRIKULU ÇITLIK
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 056
HÜSEYÝN CAHÝT DERMAN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 057
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 058
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 059
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 060
BEÞÝR BAYAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 061
HÜSEYÝN YÜCE
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 062
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 063
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 064
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 065
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 066
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 067
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 068
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 069
VLADIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 070
FERÝDUN SARAÇOÐLU
Fiyatı : ( 1750 TL ) TL

Lot : 071
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 072
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 073
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 074
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 075
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 076
NAZAN PAMUK
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 077
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 078
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 079
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 080
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 081
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 082
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 083
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 084
NERMÝN ALPAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1409944

  Paylaş