Müzayede Tarihi : 15 Ocak 2017 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 002
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 003
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 004
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 005
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 006
FÝKRÝ CANTÜRK
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 007
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 008
ADÝL OCAK
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 009
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 010
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 011
ÝRFAN ÇÝFTÇÝ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 012
NICHOLAS LUGOVENKO
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 013
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 014
NURETTÝN ÞAHÝN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 015
MURAT FATÝH MISIRLI
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 016
ANGEL GERDZIKOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 017
PINAR KANBER
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 018
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 019
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 020
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 021
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 022
CAFER ÖÐÜT
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 023
OLEG H. VLADIMIR
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 024
KRISTIN SALERI
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 025
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 026
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 027
BAYRAM GÜMÜÞ
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 028
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 029
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 030
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 031
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 032
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 033
ELENA MELNIKOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 034
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 14000 TL ) TL

Lot : 035
ZAHÝT BÜYÜKÝÞLEYEN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 036
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 037
ÝSMET BÝRSEL
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 038
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 039
NEVZAT AKKORAL
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 040
NIKOLAY STOEV
Fiyatı : ( 7000 TL ) TL

Lot : 041
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 042
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 043
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 044
MUSTAFA ÇETÝN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 045
ALFRED MIRASHI MILOT
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 046
VLADIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 047
ZAFER GENÇAYDIN
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 048
KATHERINA KAYA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 049
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 050
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 051
EDA ÞAHAN-AYTEN TÝRYAKÝ
Fiyatı : ( 12000 TL ) TL

Lot : 052
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 053
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 054
ENVER HOXHAJ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 055
KARÝN CÝNCÝOÐLU
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 056
HASAN MUTLU
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 057
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 058
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 16000 TL ) TL

Lot : 059
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 060
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 061
HAMZA ÝNANÇ
Fiyatı : ( 2700 TL ) TL

Lot : 062
MÝHAÝL LÝPOVSCHÝÝ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 063
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 064
GÜLTEKÝN SERBEST
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 065
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 066
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 067
TUNCAY TAKMAZ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 068
ABÝDÝN DÝNO
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 069
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 070
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 071
ÝLKNUR GÜRCAN
Fiyatı : ( 1600 TL ) TL

Lot : 072
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 073
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 9000 TL ) TL

Lot : 074
FERÝDUN SARAÇOÐLU
Fiyatı : ( 1750 TL ) TL

Lot : 075
REMZÝ TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 076
HÜSEYÝN CAHÝT DERMAN
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 077
TUNCAY BETÝL
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 078
SELÝM TURAN
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 079
ABÝDÝN ELDEROÐLU
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 080
FATÝH URUNÇ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 081
MUFÝT KARZEK
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 082
MARÝA BROSOWSKA
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 083
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 084
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355151

  Paylaş