Müzayede Tarihi : 18 Aralık 2016 Pazar
Müzayede Saati : 16:00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 002
FERMAN AYDIN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 003
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 004
AYTEN ÇAM
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 005
NORAY GIVARGYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 006
GÜLTEKÝN SERBEST
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 007
EUGENY CHEKRIGIN
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 008
ARMAN ALLAHVERDÝYAN
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 009
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 010
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 011
VLADIMIR PERVUHIN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 012
HASAN MUTLU
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 013
SADIK ERK
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 014
EROL ÇATAL
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 015
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 016
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 017
ÝBRAHÝM SAFÝ
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 018
FATÝH URUNÇ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 019
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 020
LOUIS CORDINGLEY
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 021
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 022
OLEG H. VLADIMIR
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 023
KAYIHAN KESKÝNOK
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 024
YUSUF TOPRAK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 025
HALUK EROÐLU
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 026
MUHAMMED ORUÇOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 027
LAYAL ANNAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 028
NICHOLAS LUGOVENKO
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 029
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 030
ÞEHRÝYAR CEM
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 031
MEHMET NAJAFZADEH
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 032
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 033
VOLODOMIR TRUSH
Fiyatı : ( 5000 TL ) TL

Lot : 034
ALEKSANDR MELNIKOV
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 035
SPYROS GEORGAS
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 036
ADÝL OCAK
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 037
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 038
ANGEL GERDZIKOV
Fiyatı : ( 3500 TL ) TL

Lot : 039
NIKOLAY STOEV
Fiyatı : ( 14000 TL ) TL

Lot : 040
CHRISTO YOTOV
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 041
YAKUP CEM
Fiyatı : ( 15000 TL ) TL

Lot : 042
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 043
ALFRED MIRASHI MILOT
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 044
NURETTÝN AKKAYA
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 045
TUNCAY BETÝL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 046
RAHMÝ PEHLÝVANLI
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 047
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 048
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 4000 TL ) TL

Lot : 049
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 22000 TL ) TL

Lot : 050
HÜSEYÝN CAHÝT DERMAN
Fiyatı : ( 8000 TL ) TL

Lot : 051
CEVDET BATUR
Fiyatı : ( 6000 TL ) TL

Lot : 052
KATHERINA KAYA
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 053
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 054
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 055
BORIS RADENKO
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 056
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 057
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 058
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 059
MURAT FATÝH MISIRLI
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 060
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 2500 TL ) TL

Lot : 061
PINAR KAMBER
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 062
DERYA YILDIZ
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 063
NAZAN PAMUK
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 064
NUSRET DÖKMECÝ
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 065
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 3000 TL ) TL

Lot : 066
VEDAT ÖRS
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 067
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 068
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 069
ÝRFAN ÇÝFTÇÝ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 070
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 071
MUSTAFA AYAZ
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 072
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 073
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 074
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 075
HÜSEYÝN CAHÝT DERMAN
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 076
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 077
MEHMET AKKAYA
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 078
AYTEN ÇAM
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 079
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL

Lot : 080
ÞÜKRAN ÝSTANBULLU
Fiyatı : ( BAÐIÞ ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355152

  Paylaş