Müzayede Tarihi : 6 Kasım 2016 Pazar
Müzayede Saati : 16/00
Müzayede Yeri : Bilkent Center Sanat Sokağı - Bilkent Center AVM
Paylaş

Lot : 001
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 002
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 003
ALÝ HERÝSCHÝ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 004
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 005
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 006
AÝDA ARGHAVANI
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 007
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 008
GÜLAY BARAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 009
MUSTAFA ÇETÝN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 010
SÝRET UYANIK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 011
ORHAN GÜREL
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 012
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 013
EFE KASAPLAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 014
VICTOR SHEVCHENKO
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 015
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 016
IGOR TUZHIKOV
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 017
ÇAÐATAY GÖKMEN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 018
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 019
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 020
ERHAN HÖKELEK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 021
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 022
SABRÝ AKÇA
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 023
TUNCAY BETÝL
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 024
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 025
AÐIT UÐUR ULUDAÐ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 026
SELMAN UZUN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 027
ERTUÐ GÖKTAÞ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 028
UTKU ÖKSÜZ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 029
MAHMUT ÖZDEMÝR
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 030
FEVZÝ ÇELÝKTEN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 031
GÜLAY BARAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 032
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 033
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 034
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 600 TL ) TL

Lot : 035
HALUK EVÝTAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 036
GÜLTEKÝN SERBEST
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 037
NICHOLAS LUGOVENKO
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 038
SELÝM GÜVENTÜRK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 039
OLEG H. VLADIMIR
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 040
SERAP SOYALTIN
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 041
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 042
SERGEY KOVAL
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 043
ALEKSANDR SERDYUKOV
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 044
HÝKMET ÇETÝNKAYA
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 045
ANATOLY ZHUKA
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 046
VLADIMIR MELNIK
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 047
CAFER ÖÐÜT
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 048
ANGEL GERDZIKOV
Fiyatı : ( 2000 TL ) TL

Lot : 049
ALEKSEY CHERKASOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 050
VICTOR DYACKOV
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 051
VLADIMIR TRUSH
Fiyatı : ( 900 TL ) TL

Lot : 052
NÝHAT EVREN DERMAN
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 053
EFGAN BEYAZ
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 054
ADNAN TURANÝ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 055
VALENTIN REKUNENKO
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 056
OLEG H. VLADIMIR
Fiyatı : ( 1500 TL ) TL

Lot : 057
HASAN KAREGARÝ
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 058
ANATOLY TARABANOV
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 059
CEM BAÞARIR
Fiyatı : ( 800 TL ) TL

Lot : 060
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 500 TL ) TL

Lot : 061
SÜLEYMAN KARAKUL
Fiyatı : ( 1000 TL ) TL

Lot : 062
YUSUF BÝLGE
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 063
GÜLTEKÝN SERBEST
Fiyatı : ( 400 TL ) TL

Lot : 064
HÜSEYÝN MACAR
Fiyatı : ( 300 TL ) TL

Lot : 065
CENGÝZ ÇAPANOÐLU
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 066
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 067
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 068
HÜSEYÝN SARTAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 069
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 070
NÝHAT TAÞKIRAN
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 071
KIVANÇ GÜLHAN
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 072
SAVAÞ SÝMÝTLÝ
Fiyatı : ( 150 TL ) TL

Lot : 073
RIFAT KOÇAK
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 074
DAVIT UGHRELIDZE
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 075
TEYMUR AÐALIOÐLU
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 076
ANNA ZINATO
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 077
AYTEN ÇAM
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 078
TURHAN SAVAÞ
Fiyatı : ( 200 TL ) TL

Lot : 079
ERDOÐAN SEÇÝL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL

Lot : 080
ÞADAN DÝNÇEL
Fiyatı : ( 100 TL ) TL
BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1355984

  Paylaş